Ontwikkeling houtprijzen 2022, wat is de verwachting?

Update: 1 juli 2022

De grote vraag naar hout (mede vanwege de hoge gasprijzen) en de aanhoudende situatie in Oost-Europa zorgen ervoor dat de complete houtindustrie (denk ook aan; constructiehout voor huizen, vloeren, meubels en kozijnen) haar hout elders probeert in te kopen. Deze landen kunnen de grote vraag niet aan en om de eigen markt te beschermen zijn er reeds in enkele landen exportverboden ingesteld op haardhout. Zo hebben onder andere Bosnië en Moldavië besloten 90 dagen geen haardhout meer te exporteren. Gezien de winterperiode tegen die tijd aanbreekt is een verlenging van dit verbod niet ondenkbaar. Ook is niet uit te sluiten dat andere landen zullen volgen om zeker te zijn dat de eigen bevolking er deze winter warm bijzit. Alles bij elkaar zorgt voor extra vraag naar hout in landen die nog wel willen exporteren met als gevolg dat de prijs nog verder omhoog wordt gestuwd.


Oorspronkelijk bericht

De houtprijzen zullen in 2022 wederom dynamisch zijn. In 2021 steeg de houtprijs harder dan ooit. Na een kortstondige stagnatie van de houtprijs eind 2021 zal de houtprijs in 2022 doorstijgen. De import van hout uit Rusland was sinds 1 januari 2022 al bemoeilijkt door sancties van de Russische overheid. De oorlog tussen Oekraïne, waar ook Belarus (Wit Rusland) bij betrokken is, stuwt de houtprijs nu verder omhoog. Terwijl er om uiteenlopende redenen toch al een schaarste aan hout was.

Wacht niet tot de prijzen verder stijgen! Bestel snel jouw haardhout, houtbriketten of houtpellets.


Schaarste aan hout sinds 2021

Hout was al schaars in Europa. Door het covid-19 virus en de maatregelen die de overheden troffen om dit virus tegen te gaan heeft veel houtproductie stil gelegen. Dit terwijl de, met name particuliere, vraag juist toe nam. Ook de toenemende vraag uit de Verenigde Staten en China, dreef de prijs in 2021 omhoog.

Ondanks een kleine verbetering in de beschikbaarheid eind 2021, bleef deze schaarste begin 2022 nog steeds bestaan en was er nog onvoldoende balans tussen vraag en aanbod.

Houtprijzen in 2022, Oorlog tussen Oekraïne en Rusland, eerdere exportsancties en transport

Sinds januari 2022 exportbeperkingen ingevoerd door Rusland

Veel hout dat in Europa wordt gebruikt komt uit Rusland. Per 1 januari 2022 stelde Rusland exportbeperkingen in waardoor de Europese import van Russisch hout en daarmee de beschikbaarheid beperkt werd. Rusland verhoogde de exportbelasting extreem, tot wel 80%. Daarnaast werden 29 van de 30 grensovergangen gesloten voor de export van hout. Deze ontwikkeling had al impact op de houtprijs in Europa en Nederland.

Oorlog tussen Oekraïne en Rusland

De oorlog die is uitgebroken tussen Oekraïne en Rusland beïnvloedt de houtprijzen ernstig. Een groot pakket aan sancties dat door de EU, de Verenigde Staten, Canada en andere landen is opgelegd aan Rusland en Belarus heeft het handelsverkeer en daarmee de houtimport uit deze landen tot stilval gebracht. De oorlogssituatie zorgt ervoor dat ook uit Oekraïne geen hout meer geïmporteerd kan worden.

Transport in de knel

Ook de transportprijzen blijven doorstijgen, wat weer invloed heeft op de houtprijs. Een gebrek aan beschikbare chauffeurs en vrachtwagens was er al. Maar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt voor een nog groter tekort. Rusland importeerde tot voor kort veel goederen. Russische chauffeurs namen onderweg naar Nederland een vracht hout mee, om leegrijden te voorkomen. Dit gebeurt niet meer. Veel Oost-Europese chauffeurs komen uit Oekraïne of Belarus. Deze chauffeurs zijn niet meer inzetbaar omdat ze worden opgeroepen voor hun nationale leger.

Prijsontwikkeling houtBron: hpe.de

Verwachting houtprijs 2022

De houtprijs zal in 2022 doorstijgen. Hout is op dit moment extreem schaars. De achterstand in de beschikbaarheid van hout die in 2021 is ontstaan, de Russische exportbeperkingen en nu ook de ingrijpende oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de eerder genoemde EU sancties creëren een uitzonderlijke situatie. De gehele Europese vraag naar hout concentreert zich nu op andere Oost-Europese landen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van de houtprijs in 2022.

31 artikel(en)

per pagina

31 artikel(en)

per pagina